top of page

Usluge

Nothing to book right now. Check back soon.

Ideas W&T pruža usluge u sljedećim područijima:

- implemantacija Work and Travel programa

- posredovanje pri upisu/prepisu studenata na univerzitet u Gracu

- sprovođenje procedure registracije za Zelenu kartu SAD/Green Card USA

- apliciranje za sve vrste turističkih viza SAD, Kanade i Velike Britanije

bottom of page