top of page

Zelena Karta/Green Card USA

Registrujte se do 18. oktobra 2020! Naš tim će dalje procesuirati Vašu aplikaciju. Popunite ovaj obrazac i  pošaljite nam na email: office@ideasbih.biz 

Kontaktiraćemo Vas kako bismo krenuli sa daljom prodedurom!

Da li znate da postoji legalan način da neko sam ili sa porodicom dobije američku useljeničku vizu i permanentno se preseli da živi i radi u Americi? Da li znate da ne morate biti niti izuzetan naučnik, sportista ili osoba sa posebnim talentima da bi ste aplicirali za useljeničku vizu? Kako je to moguće? Odgovor je Gren Card lutrija.

Svake godine Ministarstvo spoljnih poslova SAD-a organizuje lutriju u okviru koje daje 50 000 useljeničkih viza za Ameriku, proces  koji je  poznat kao "Green Card Lottery" ili “Lutrija za zelenu kartu” a zvaničan naziv je  Diversity Visa Lottery. Cilj programa je omogućiti državljanima zemalja koje su istorijski malo učestvovale u naseljavanju Amerike, mogućnost da žive i rade u SAD-u. 

Postoji lista zemalja koje mogu da učestvuju na Green Card lutriji, a na njima su i Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska, Crna Gora i ostale zemlje okruženja.

Dva su neophodna uslova da bi neko učestvovao u izvlačenju

  1. Da je rođen u jednoj od zemalja kojima je dozvoljeno učestvovanje na programu

  2. Da ima minimum srednje obrazovanje ili makar dvije godine iskustva u nekoj oblasti koja se u Americi shvata kao deficitarna. Na ovom sajtu možete provjeriti da li se vaše zanimanje kvalifikuje https://www.onetonline.org/

 

Agencija Ideas nudi PROFESIONALNU uslugu tačnog i preciznog popunjavanja aplikacije za Green Card lutriju.

Za uslugu koju plaćate agenciji dobijate sljedeće : 

  • 100% garantovano učešće na samom izvlačenju 

  • Ispravno i profesionalno popunjenu aplikaciju. Dakle,  ne rizikujete da ćete biti diskvalifikovani neispravnim popunjavanjem aplikacije, ako to radite sami

  • Uputstva oko standarda za fotografiju, kao jedan od koraka bez koga aplikacija ne može da se podnese

  • Profesionalnu i stručnu asistenciju oko popunjavanja neophodnih podataka za uspješno kompletiranje aplikacije

  • Konfirmacionu stranu na e-mail adresu koja potvrđuje da ste uspješno obavili proces aplikacije. Konfirmaciona strana sadrži jedinstveni kod i vaše ime i prezime, na osnovu koga provjeravate status aplikacije, kada za to dođe vreijme

  • Provjera statusa aplikacije i obavještavanje o ishodu izvlačenja

<<   Usluga agencije iznosi 75 KM za pojedničnu aplikaciju , tj. 100 KM za porodičnu aplikaciju. >>

Svi aplikanti su podijeljeni u 6 regiona i pravilo je da ni jedna zemlja ne moze da dobije više od 7% od ukupnog broja viza. Osim ova dva limita, sve ostalo je čista sreća, i imate podjednake šanse da budete izvučeni kao i svi ostali iz cijelog svijeta koji su u lutriji učestvovali.

Iz BiH svake godine učestvuje manje od 15000 ljudi, što su prilično niski procenti kada se uporede sa nekim zemljama slične veličine. Precizne podatke možete pogledati ovdje.

Vremenski prozor za podnošenje aplikacija će biti otvoren od 18:00 u ponedjeljak 21.09.2020 a zatvoriće se u 18:00 u petak 16.10.2020. Agencija će početi sa prihvatanjem aplikacija već od 21.09.2020 a mi Vas ohrabrujemo da aplicirate što prije, jer će redoslijedom kako smo dobijali aplikacije one biti i unijete u sistem. Zavisno od obima posla, zadržavao pravo da zatvorimo aplikacije i prije isticanja roka. Takođe, posljednjih dana  je zbog velikog interesovanja sistem uvijek prepoterećen pa se preporučuje unos aplikacija na početku procesa.

Iskoristite ovu životnu priliku. Konktaktirajte nas za pomoć.

Najstrožije je zabranjeno podnijeti DVA ZAHTJEVA ISTE GODINE jer će u tome slučaju sistem sam diskvalifikovati takve aplikante.

Proces izvlačenja

Nakon zatvaranja roka za aplikacije, pristupa se elekotrnskom procesu izvlačenja, a na osnovu kriterjuma koji su gore spomenuti. Time što je neko izvučen na lutriji za zelenu kartu, ne znači automatski da može da se odseli u datom trenutku, već se ta osoba KVALIFIKUJE da aplicira za useljneničku vizu pred Američkim konzulatom, a odluku o tome donosi konzul. Svake godine se popuni broj od 50 000 useljeničkih viza, ali broj ljudi izvučenih na lutriji je nekada i do 150 000, a to je zato što od prvih 50 000 izvučenih na lutrii, ne dobiju svi vizu, određeni broj ljudi uopšte i ne aplicira, pa se zato izvlači rezervni broj ljudi, da bi se sigurno popunio broj od 50 000 izdatih viza. Svako ko je izvučen na lutriji dobija i svoj redni broj kada je izvučen, pa se shodno tome pozivaju na intervju redni brojevi od 1 pa nadalje, sve dok se broj od 50 000 viza ne popuni. Dakle,  i ako ste izvućeni pod rednim broj 70 382, opet postoji šansa da budete pozvani na intervju, ako se broj vize od 50 000 hiljada nije do tada popunio. 

 

Najčešća pitanja

Koliko košta kompletna usluga agencije?

Kompletna usluga popunjavanja aplikacije za Green Card vas košta 75 KM, a cijena porodične aplikacije je 100 KM.

Da li priliom apliciranja treba navesti članove porodice? 

Da OBAVEZNO JE navesti sve članove porodice, tj. vjenčanu suprugu i djecu (i vanbračnu) osim ako djeca u trenutku aplikacije imaju više od 21 godine.

Da li članovi porodice moraju ići na intervju za vizu ako budemo izvučeni?

NE. Na vama je da odlučite ali svakako moraju biti evidentirani u sistemu

Da li i moja supruga može da aplicira?

Da dozvoljeno je do oboje supružnika aplicira za lutriju, i u tom slučaju i u jednoj i drugoj aplikaciji treba navesto sve članove porodice.

Da li smem da apliciram sa više računara?

NE. Godišnje je dozvoljena samo jedna aplikacija i kandidati koji imaju više unijetih aplikacija će automatski biti diskvalifikovani iz izvlačenja.

Da li mogu aplicirati ako ne ispunjavanjm školski uslov ili radni uslov?

Možete, ali ako budete izvučeni bićete odbijeni prilikom konzurlanog intervju-a.

Da li ću sigurno dobiti vizu ako budem izvučen na lutriji? 

Nije 100% sigurno ali su šanse velike ako su svi podaci u aplikaciji ispravni i ako demonstrirate neku vrstu plana šta ćete u SAD-u raditi, nakod odlaska. Ko stigne dotle intervju je dosta lakši dio procesa.

Da li će mi neko javiti ako budev izvučen?

 Nećete dobiti nikakav zvaničan poziv, na Vama je da provjeirite status vize a takodje kao jedna od usluga koju nudimo je provjera statusa, pa ćemo Vam mi javiti. Osim toga, i ako Vam stigne neki sličan email u pitanju je vjerovatno prevara.

bottom of page