Work and Travel Njemačka

Work and Travel Njemačka je NOVA usluga agencije Ideas. Ovaj program omogućava studentima da tokom cijele godine  rade i putuju u Njemačkoj.

Potrebni uslovi da biste se prijavili su:

- status studenta (mogu i apsolventi, obnova godine, master, doktorandi, ...)

- osnovno poznavanje njemačkog ili engleskog jezika

Koja je procedura prijave na program?

1. Dostava dokumentacije (sken pasoša i prve strane indeksa)

2. Potpisivanje ugovora sa Ideas-om

3. Intervju sa sponzorskom agencijom/poslodavcem iz Njemačke

4. Potpisivanje radnog ugovra

5. Odlazak u Njemačku

Koja je cijena programa?

Program košta od 300 pa do 755 evra. Program se plaća u dvije rate. Prva rata se plaća po potpisivanju ugovora sa Ideas-om a druga po izdavanju radne dozvole. 

Prijavi se

Ponuda poslova

FAQ

Koji poslovi su dostupni?

Svi poslovi su u uslužnim djelatnostima (hoteli, restorani, zabavni parkovi i sl.)

Kolika je satnica?

Satnica je između 9,19 i 14 evra.

Koliko se radi sedmično?

40 sati i više

Da li se smještaj plaća?

U većini slučajeva DA.

© 2017 by Ideas W&T doo. Sva prava zadržana.