top of page

Ideas W&T doo pruža svu neophodnu administrativnu podršku podršku pri otvaraju preduzeća u Sloveniji i predavanja zahtjeva za izdavanje radne dozvole Slovenije. Sa partnerskom agencijom iz Ljubljanje obezbeđujemo potreban kapital za osnivanje preduzeća u  Sloveniji. 

bottom of page